Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
V. Ege Dermatoloji Günleri, Türk-Yunan Dermatoloji Simpozyumu, Muğla, Mayıs 2009.
30.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
V. Ege Dermatoloji Günleri, Türk-Yunan Dermatoloji Simpozyumu, Muğla, Mayıs 2009.
30.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
4.Ulusal Rinoloji Kongresi
28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Mayıs 2007
29.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
31.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, BP-210, Antalya, 2009.
31.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-9, Antalya, 2009.
31.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-117, Antalya, 2009
31.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-143, Antalya, 2009.
31.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, EP-148, Antalya, 2009.
31.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. SS-113, Antalya, 2009.
32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,
32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
Allerji migren için bir risk faktörü müdür
ANKARA KEÇİÖREN BÖLGESİNDE DERİ PRİK TESTİ SONUÇLARININ METEOROLOJİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ankara yöresinde yaşayan perennial allerjik rinitli hastalarda semptomlar ile deri prik tsti sonuçları arasındaki ilişki
Brakiyal Pleksustan Kaynaklanan Schwannom Olgusu
Eagle sendromu Olgu sunumu
Endoskopik sinus cerrahisi asistan eğitim programında koyun kadavra modelinin kullanımı
Fronto-Etmoid Mukoselin Neden Olduğu Geçici Monoküler Görme Kaybı
GECİKMİŞ ENDOLENFATİK HİDROPSUN ETYOLOJİ, TANI VE TEDAVİSİ
HEREDİTER HEMORAJİK TELANJİEKTAZi BİR OLGU SUNUMU
Kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisinde topikal hemostatik ajanlar
LAZER YARDIMLI UVULOPALATOPLASTİ (LAUP) SONRASI AĞRI
MEVSİMSEL ALLERJİK RİNİTTE TOPİKAL AZELASTİN HCL İLE TRİAMSİNOLONE ASETONİDE KULLANIMININ SEMPTOMLAR ÜZERİNEE TKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Nazal Sulkusta Nadir Lokalizasyonlu Silyalı Kutanöz
Obstruktif uyku apneli hastalarda sefalometrik posterior hava yolu analizi ile endoskopik dil kökü hipertrofi bulgularının karşlaştırılması
Obstruktif uyku apneli hastalarda sefalometrik posterior hava yolu analizi ile endoskopik dil kökü hipertrofi bulgularının karşlaştırılması
Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromunda Klinik Bulgular İle Uyku Bozukluğunun Şiddeti Arasındaki İlişki.
Otoimmün İç Kulak Hastalığı Derleme
TEDAVİYE DİRENÇLİ İZOLE DIŞ KULAK YOLU KAŞINTISI
Temporal Kemik Travması Sonrası İnkudostapedial
Tıkayıcı uyku apne sendromunda kulak burun boğaz muayenesi
Tıkayıcı uyku apnesi sendromlu hastalarda ortalama trombosit hacmi 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,
TİNNİTUS HASTALARINDA TİNNİTUS ENGELLİLİK ANKETİ İLE ODYOMETRİK BULGULAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
Tinnitus Hastalarının Tinnitus Derece Endeksi ile Değerlendirilmesi
TİNNİTUS TEDAVİSİNDE İNTRATİMPANİK DEKSAMETAZON UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ
Treatment of the Non-Traumatic Auricular
triamsinolone asetonide kullanımının semptomlar üzerine etkisinin araştırılması.