Genizden orta kulağa hava taşıyan östaki tüpünün yetersiz çalışmasından kaynaklanan ve tedavi edilmeyen orta kulak iltihaplanmalarına bağlı olarak gelişen orta kulakta sıvı birikimi daha çok çocuklarda büyüyen geniz eti ile birlikte görülür.

Orta Kulakta Sıvı Birikimi Kalıcı İşitme Kaybına Neden Olur

Ayrıca evde sigara içilmesi ya da kirli havada bu hastalığın nedenleri arasındadır. Orta kulakta sıvı birikimi ve tedavi yöntemi uygulanmasına rağmen üç aydan daha uzun süre geçmeyen orta kulakta sıvı birikimi kalıcı işitme kaybına neden olur, ilerleyen yaşlarda ise müzmin iltihap akıntısına sebep olacağı için tedavisi ameliyat ile gerçekleşir. Bu sorun denge problemlerine de yol açabilir.

Tek Belirtisi Çok Hafif Bir İşitme Kaybıdır

Orta kulakta sıvı birikimi belirtisi pek olmayan sessiz ilerleyen bir hastalık türüdür, tek belirtisi çok hafif bir işitme kaybıdır. Bu yüzden anne ve babalar bu sorunu çok ciddiye almazlar. Çocuğun bir şeyleri yüksek ses ile dinlemeye başlaması, okuldaki başarısında düşüş, çevreye ve derslere karşı ilgisizlik yaşanması halinde orta kulakta sorun olduğu akla gelmelidir.

Modifiye Politzerizasyon Yöntemin de Ventilasyon Tedavisi Yapılır

Orta kulakta sıvı birikimi ve tedavi yöntemi için doktor otoskop veya mikroskop ile kulağa bakar yapacağı bazı testler ile tedavi yöntemini belirler. Tedavide ilk tercih yöntemi olmasa da çoğu kez kulak tüpü takılması söz konusudur. Orta kulakta sıvı birikimi ve tedavi yöntemi ilk aşamada ilaç tedavisidir ya da modifiye politzerizasyon yöntemi ile orta kulağın ventilasyon tedavisi gerçekleştirilir. Yöntem ile buruna belli bir basınçta hava veren cihaz ile orta kulağa hava ulaşması ve sıvı birikiminin ortadan kaldırılması hedeflenir.

Yöntem Kulak Zarına Tüp Takılma İhtimalini Ortadan Kaldırır

Modifiye politzerizasyon yöntemi aynı zamanda kulak zarına tüp takılma ihtimalini de ortadan kaldıran bir tedavi şeklidir. Şayet bu süreçler sonunda halen orta kulakta sıvı birikmesinde düzelme gerçekleşmezse bu durumda doktor kulağa tüp takılmasının doğru bir tedavi yöntemi olacağına karar verir ve hastaya cerrahi yöntem ile tüp takılması önerilir.