Tezler

Uzmanlık Tezi Adenotonsillektomi yapılan çocuk hastaların 6 aylık ve 1 yıllık takip sonuçlarının değerlendirilmesi
Yüksek Lisans Tezi Tip II Diabetes Mellitus Hastalarında Uyarılmış Otoakustik Emisyonlar Ve Kontralateral Supresyon Testi İle İşitme Sisteminin Değerlendirilmesi

ULUSAL KİTAPLAR

AİLE EĞİTİMİ REHBERİ - İŞİTME ÖZÜRLÜLER

ULUSLARARASI KİTAPLAR